Skolestart

Der er nu udsendt breve til alle forældre til børn, der skal starte i skole i 2019. Indskrivningen er åben i perioden 26.11.2018 – 13.01.2019

Skolestart og indskrivning

Klik her for at indskrive dit barn til skolestart

Alle børn, der fylder 6 år i 2019 skal ifølge Folkeskoleloven have undervisning, og for næsten alle børn betyder det, at de skal begynde i skole i børnehaveklassen senest august 2019. Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2019 kan starte i en børnehaveklasse, hvis barnet antages af kunne følge klassen videre i 1. klasse.

Her kan du læse pjecen om skolestart 2019.

Udsat skolegang

For at tilgodese barnets optimale udvikling kan der være tilfælde hvor hhv. forældre/dagtilbud/skole er usikre på, om et barn skal starte i børnehaveklassen, når undervisningspligten indtræder ved barnets 6. år. Mener du, at dit barn skal have udsat skolegang, kan der søges herom. Ansøgningen skal være begrundet i en konkret vurdering af dit barn, som foretages af fagpersoner, for eksempel daginstitutionslederen fra barnets børnehave, en psykolog eller talepædagog tilknyttet barnets børnehave.

Ønsker du at søge om udsættelse af dit barns skolegang udfyldes skemaet Ansøgning om udsat skolegang. Skemaet afleveres til skolelederen på distriktsskolen. Vælger du at dit barn skal gå på privatskole eller i en folkeskole udenfor Gladsaxe Kommune, skal ansøgningen sendes til Børne- og Kulturforvaltningen. 

Helhed og sammenhæng i børns liv

I Gladsaxe Kommune arbejder man allerede i dagtilbuddet på at gøre overgangen til skolestart og SFO så let som muligt for barnet. I et særligt forløb involveres I og jeres barn i konkrete aktiviteter, der understøtter samarbejdet om jeres barns udvikling og læring. Læs mere om kuffert og overgangsforløb her.

Skal jeres barn starte i skole i Gladsaxe uden at have deltaget i overgangsforløbet i dagtilbud i Gladsaxe Kommune, kan I orientere jer på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og få ideer og vejledning til hvordan I kan lave en "Her-er-jeg-kuffert" sammen med jeres barn.

Læs mere i pjecen "Helhed og sammenhæng i børns liv"

KLIK HER FOR AT INDSKRIVE DIT BARN TIL SKOLESTART

Henvendelse ved spørgsmål: 39 57 53 28

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse