En ny tilgang til læring

Tidligere var vi mest optaget af, hvordan eleverne løste opgaven. Med synlig læring er målet, at eleverne også fokuserer på, hvad de kan lære af at løse opgaven

Alle skoler i Gladsaxe Kommune er godt i gang med at bruge synlig læring i undervisningen. Kort fortalt er synlig læring en tilgang til undervisning og børnenes læring, hvor børnene hele tiden ved, hvad de skal lære, og hvilke skridt de skal tage for at nå deres mål.

Synlig læring i undervisningen er et skift i elevernes tankegang omkring egen læring. Tidligere var vi mest optaget af, hvordan eleverne løste opgaven.

Med synlig læring er målet, at eleverne nu også fokuserer på, hvad de kan lære af at løse opgaven.

Hvis eleven tidligere fik til opgave at understrege udsagnsordene i en tekst, var det netop det og kun det, eleven havde fokus på.

Hvor skal jeg sætte en streg i teksten for at løse opgaven?”

Nu vil opgaven være en del af en større sammenhæng, hvor eleven arbejder med følgende 3 spørgsmål:

  • Hvad skal jeg lære?
  • Hvor langt er jeg kommet?
  • Hvad er mit næste skridt?

De tre spørgsmål kan guide eleverne til en bevidsthed omkring egen læring, og alle omkring børnene, både lærere, pædagoger og forældre, kan bruge spørgsmålene som inspiration til at tale læring med børnene.

Tydelige læringsmål
I Gladsaxe bruger vi et værktøj kaldet en rubric, En rubric opdeler læringsmålene i fire niveauer, og eleverne kan hele tiden følge med i, hvor de er i processen hen mod målet. Efter endt arbejde kan eleverne nu enten selv eller i samarbejde med en lærer eller pædagog vurdere, om målet er nået. Sammen kan de beslutte, hvad der er elevens næste udviklingsskridt.

Læs mere om rubrics her.

Synlig læring giver eleverne strategier til at komme tættere på deres mål og bedre muligheder for at vurdere egen progression. Det er den bevidsthed, der skal motivere dem og gøre det meningsfuldt at sidde i klassen og modtage undervisning.

At kunne definere et mål, være bevidst om hvor langt man er nået på vej mod målet og vide/undersøge, hvad det næste skridt er, kan bruges i alle henseender resten af livet, når man står over for nye udfordringer.

 

Synlig læring