Tydelige læringsmål - Rubric

På Gladsaxe Kommunes folkeskoler bruges Rubrics til at synliggøre læringsmål og analysere viden

Det bliver sjovere at gå i skole og motivationen hos vores børn og unge stiger, når de ved, hvad de skal lære og hvordan de lærer det. Alle børn skal lære så meget, de kan, og skal udfordres på det niveau, de er på.

I Gladsaxe Kommunes skoler arbejder vi på at gøre læringsmål og succeskriterier synlige, så eleverne hele tiden har overblik over, hvad de skal lære, hvor de er nu i læreprocessen og hvad deres næste skridt er på vej mod målet.

Lærere og pædagoger udarbejder sammen med den enkelte elev eller klasse læringsmål og succeskirterier, og for at synliggøre for eleverne, hvad de skal lære og hvilke skridt, de skal tage for at i nå deres mål, bruger vi en model, der hedder rubric.

En rubric opdeler læringsmålene i fire niveauer, hvor kompleksiteten i det, eleverne skal kunne, stiger løbende. Eleverne kan i rubric'en således følge med i, hvor de er i deres udvikling i forhold til målet.

Efter endt arbejde kan eleverne enten selv eller i samarbejde med en lærer eller pædagog vurdere, om målet blev nået og hvad det næste udviklingsskridt er.


Eksempel på en rubric fra Gladsaxe Skole

For at sikre udvikling i elevernes læring har vi brug for at kunne identificere de stadier, eleverne befinder sig på. Til dette bruger lærere og pædagoger blandt andet SOLO-taksonomien, der er en model for læring. I SOLO-taksonomien udvikler læringen sig fra overfladeforståelse til dybdeforståelse:


Niveauer, symboler og håndtegn er inspireret af og brugt her med tilladelse af Pam Hook

I rubric’en arbejdes der med SOLO-taksonomien på alle niveauer, således at alle børn kommer til at arbejde med alle forståelsesniveauer.

Inspiration til forældre
Du kan som forælder bruge de rubrics, dit barn arbejder med i skolen (og som findes i Skoleportalen), som inspiration til at tale med dit barn om, hvad han eller hun er i gang med at lære lige nu.

Her er forslag til, hvordan du kan spørge ind til indholdet i rubric’en:

  • hvad er dit mål?
  • hvad skal du kunne for at nå dertil?
  • hvorfor er præcis det dit mål?
  • hvad er din strategi for at nå målet?

Når dit barn arbejder med en opgave, kan du også vælge at gå SOLO-taksonomisk til værks efter nedenstående model:

 

 

Synlig læring