The pit - læringsudfordring

De fleste skoleelever kender til den forvirring, der opstår, når de går i gang med nye opgaver.

 

Det kan være svært og udfordrende at lære nyt. At gå i skole handler jo netop om at lære, og de fleste skoleelever kender derfor til den forvirring, der opstår, når de går i gang med nye opgaver.

I synlig læring arbejder vi med denne læringsudfordring ved hjælp af en model, der hedder the pit; en metode, der ruster eleverne til at lære nyt og giver dem strategier til at tackle de udfordringer, de møder undervejs.

At ”være i pit” betyder, at man er stødt på et problem. Man sidder fast og bliver forvirret, og som vist på illustrationen herunder bruges the pit til at lære eleverne, hvordan de bringer relevante løsningsstrategier i spil, så de med ny viden og en dybere forståelse kan løse problemet og blive klar til nye udfordringer.

En illustration som denne hænger typisk i klasseværelset. Læreren eller pædagogen bruger den til at forklare eleverne, hvordan de kan gå til nye opgaver:

  • Eleven møder en udfordring og kan ikke umiddelbart se løsningen
  • Eleven oplever det som en indre konflikt og bliver usikker og frustreret (her er man i pit)
  • Eleven vælger de løsningsstrategier, der kan hjælpe ham/hende videre

Læring skal være sjovt
Karin Jönsson er klasselærer for 7.B på Stengård Skole, og hun mærker tydeligt, at the pit har gjort eleverne mere selvhjulpne.

- Jeg kan tydeligt mærke, at eleverne har fået strategier til at komme videre, når de går i stå, og de er godt klar over, at deres indstilling til ny læring er afgørende for, hvor meget de lærer, siger Karin Jönsson.

Hun forklarer, at eleverne kan bruge deres selvhjulpenhed i livet generelt.

- Der er så meget, de skal lære, også uden for skolen, og det er en stor fordel for dem at kunne møde nye udfordringer og tro på, at det nok skal lykkes, siger Karin Jönsson, der ønsker lære sine elever at være glade for læring, selvom det er svært.

- Læring skal være sjovt, og det bliver det kun, hvis man forstår, at det også er udfordrende, og at man har strategierne til at løse de problemer, man støder på undervejs, siger hun.

I filmen kan du høre elever fra 7.B på Stengård Skole fortælle om at arbejde med The pit

Hvad forældre kan gøre
Du er en god støtte for dit barn, når du ved, at det at være i pit ikke er ensbetydende med, at der er noget galt. Det betyder derimod, at dit barn er i fuld gang med at lære noget nyt. Når dit barn er i pit, kan du for eksempel hjælpe med spørgsmål som:

  • Skal vi se, om du har haft lignende oplevelser før og hvad du gjorde?
  • Hvad plejer I at gøre i klassen, når det bliver svært?
  • Er der en af dine venner, vi kan ringe til?

Husk at rose og fejre dit barns indsats, når han/hun er kommet op af pitten og tal med dit barn om, hvilke strategier der skulle til for at løse problemet.

 

Synlig læring