Teknologiforståelse

I Gladsaxes skoler sikrer vi, at når vi introducerer IT og medier i undervisningen, spreder vi samtidig ’gode IT-vaner’ blandt eleverne.

Besøg hjemmesiden om Fremtidens Skole her

Den teknologiske udvikling ændrer vores samfund med høj hastighed. Derfor skal vi i folkeskolen ikke længere opfatte IT og medier som et til- eller fravalg, men derimod i stigende grad se digitale kompetencer som et grundvilkår for, at eleverne kan klare sig godt i det videre uddannelsessystem og på det fremtidige arbejdsmarked.

Det 21. århundredes kompetencer

Derfor har vi i Gladsaxes skoler fokus på at gøre vores elever fortrolige med forskellige teknologier og medier, som de kan bruge til ny læring og problemløsning, når det giver mening. Det er vores ambition at klæde børn og unge på med kompetencer, så de kan klare sig godt i livet efter grundskolen - på uddannelse, job og privat. De kompetencer kalder vi det 21. århundredes kompetencer, og i Gladsaxe fokuserer vi på følgende seks kompetencer:

  • Medborgerskab

  • Kreativ og innovativ tænkning

  • Kommunikation

  • Kritisk tænkning og problemløsning

  • Samarbejde

  • Personlige alsidige, sociale kompetencer

Når vi i Gladsaxe Kommune satser så meget på teknologi, er det hele tiden med øje for, at den kan være med til at udvikle det 21. århundredes kompetencer hos vores børn og unge. Samtidig skal eleverne lære at forholde sig kritisk til teknologi, for brugen af teknologiske redskaber er ikke nødvendigvis den bedste måde at løse en opgave på.

Herunder kan du læse hæftet om digital dannelse og læring med teknologi i vores skoler. I hæftet finder du blandt andet en række konkrete eksempler på læringsforløb på skolerne. 

Et usynligt liv

Teknologi og dermed også internettet giver altså mange muligheder i forbindelse med undervisning og læring.

Stort set alle børn og unge har i dag et digitalt liv. Et liv, der er lige så betydningsfuldt for deres sociale status og rolle i fællesskabet, som når de færdes blandt kammerater i den virkelige verden. Men fordi deres digitale liv umiddelbart ikke er synligt for os voksne, kan det være svært at tale med dem om de faldgruber, de støder på, når de er online.

Derfor skal børn og unge lære at begå sig fornuftigt og ansvarligt på nettet, hvor de risikerer at møde forskellige former for krænkelse og overgreb. Det er svært - måske endda tæt på umuligt - at holde de potentielle virtuelle farer helt ude af børnenes verden,
og vi bør i stedet fokusere på at hjælpe dem med at navigere sikkert og med sund fornuft online.

Hvad kan vi sammen gøre?

I Gladsaxes skoler sikrer vi, at når vi introducerer IT og medier i undervisningen, spreder vi samtidig ’gode IT-vaner’ blandt eleverne.
Vi er altid parate til at tage en snak med dig om dit barns færden på nettet og vil gerne sparre med dig om, hvordan vi hjælper dit barn til gode vaner.

Her kan du finde mere info om Gladsaxe Kommunes arbejde med digital dannelse og teknologiforståelse samt få gode råd og links:

Hvis du er forælder

Hvis du er elev

Hvis du arbejder på en skole

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse