IPad og computer

I Gladsaxe Kommunes skoler får alle børn ved skolestart udleveret en iPad, som i løbet af 4., 5. eller 6. klasse erstattes af en computer.

iPad og computer understøtter elevernes læring, giver mulighed for større variation og differentiering i undervisningen samt skaber mere motivation for læring hos eleverne.

iPad og computer bruges som pædagogiske redskaber til at øge udbyttet af undervisningen og støtter elevernes faglige udvikling. Eleverne må gerne bruge iPad'en eller computeren privat, så længe det ikke ødelægger muligheden for at bruge den til læring. Alle skoler i kommunen har regler for, hvad iPad'en og computeren må bruges til, og hvad man må gemme på dem.

iPad og computeren understøtter elevernes læring, giver mulighed for større differentiering i undervisningen og skaber mere motivation for læring hos eleverne.

Herunder kan du læse og downloade udlånsdokumentet, hvor du også finder information om ansvars- og forsikringsforhold.

Dansk

English

Arabisk

Tyrkisk

Urdu

Folderen "Dit barns nye skole-iPad" er henvendt til forældre med børn, der starter i 0. klasse.

 

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Teknologiforståelse