Uddannelsesvejledning

Fra 1. august 2019 har Gladsaxe Kommune overtaget uddannelsesvejledningen fra UU-Nord. I Gladsaxe Kommunes folkeskoler og privatskoler får alle elever i 7.- 10. klasse uddannelsesvejledning på deres egen skole. Unge under 30 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse, tilbydes også vejledning.


Elever på folkeskoler og privatskoler

Elever, som går i 7. - 9. klasse på en folkeskole eller i privatskole, modtager vejledning på egen skole af Grundskolevejledningen. De kan kontaktes på telefon 39576150 eller mail gxu@gladsaxe.dk.

Elever, som går i 10. klasse på GXU, vejledes af Ungeenheden. De kan kontaktes på telefon 39576620 eller mail ugu@gladsaxe.dk.

Elever, som går i 10. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, vejledes på egen skole af Grundskolevejledningen. De kan kontaktes på telefon 39576150 eller mail gxu@gladsaxe.dk.

Elever på specialskole, i gruppeordning eller heltidsundervisning

Elever, som går på én af Gladsaxe Kommunes specialskoler, i en gruppeordning eller i heltidsundervisningen på GXU, vejledes af Ungeenheden. De kan kontaktes på telefon 39576620 eller mail ugu@gladsaxe.dk

Unge, der har afsluttet grundskolen

Unge mellem 15 og 30 år, som har afsluttet grundskolen og ikke har en kompetencegivende uddannelse, vejledes af Ungeenheden. De kan kontaktes på telefon 39576620 eller mail ugu@gladsaxe.dk

UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, det vil sige ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser, samt information, der relaterer sig til forhold omkring det at tage en uddannelse. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række job og karriereveje.

Skole og uddannelse