Understøttende undervisning

Understøttende undervisning supplerer og støtter undervisningen i fagene og de obligatoriske emner i skolen.

Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer, for eksempel:

 • Faglig fordybelse

 • Lektiehjælp

 • Opgaver med direkte fagrelateret indhold

 • Praktiske og projektorienterede forløb

 • Anvendelsesorienterede læringsformer

 • Træning og automatisering af færdigheder

 • Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning

 • Motion og bevægelse

 • Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv

 • Samarbejde med erhvervslivet

 • Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU

 • Klassens tid

Tid til fordybelse og udforskning

Udgangspunktet er, at lærere og pædagoger ser på det enkelte barns styrker og potentialer. Mere tid til eleven i en sammenhængende skoledag giver bedre muligheder for, at lærere og pædagoger kan planlægge dagen, så den er meningsfuld for eleverne. Læring er mange ting og kan foregå på mange måder, og den sammenhængende skoledag giver tid til fordybelse og udforskning på og uden for skolen.
Læs mere om den sammenhængende skoledag her

Læringsaktiviteter, opgaver og elevsamtaler

Understøttende undervisning består især af læringsaktiviteter, opgaver og elevsamtaler. Denne undervisningsform bidrager til variation i skoledagen, faglig udfordring af eleverne og differentieret undervisning,der imødekommer den enkelte elev.

Samarbejde med idræts- kultur og foreningslivet

Understøttende undervisning varetages af både lærere, pædagoger og af personale med andre kvalifikationer. Skolerne er nemlig forpligtet til at samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv samt de kommunale musik- og billedskoler. Det giver mulighed for fordybelse, bevægelse og en praktisk tilgang til emner og lektier. 
Læs mere om åben skole her

Kontakt

Skoleafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse