Politikadet - junior

Politikadet junior er et projekt udviklet af Københavns Vestegns Politi (KBHV Politi). Formålet er at styrke det forebyggende arbejde på tværs af myndigheder ved at udvikle den tidlige præventive indsats. Idéen til projektet stammer fra dels projekt brandkadet1 og dels den britiske udgave af politikadet junior2. Projektet har dog udviklet sig til en smidig størrelse, der kan formes efter, hvilke konkrete udfordringer, der er i området, eller hvilke udfordringer, de enkelte unge i projektets målgruppe har.

Der har som pilotfase været afholdt tre hold af i alt 25 kadetter i alderen 12-14 år. Effekterne af projektet er evalueret i slut-2015, ud fra hvilke, der kan konstateres positive effekter for pilotprojektets deltagere. Det var med baggrund i pilotfasen, at KBHV Politi modtog den Kriminalpræventive Pris 2016 for Politikadet junior. Siden da er projektet implementeret bredere i den københavnske vestegn og projektets resultater er blevet genstand for forskning i, hvad der virker i politiets arbejde med unge i udsatte boligområder (Bruselius-Jensen & Pless 2017).

Formålet med Politikadet junior er at mindske antallet af unge, som ender i et kriminelt gruppefællesskab såsom en rocker- eller bandegruppering.

Følgende målsætninger skal bidrage til samlet at sikre formålets indfrielse:

1. Styrke kadetternes selvværd

2. Bidrage til kadetternes medborgerskabsfølelse

3. Styrke kadetternes prosociale værdier

4. Opbygge tillid til myndigheder generelt – og til politiet i særdeleshed

5. Bidrage til kadetternes forståelse for konsekvenserne ved kriminalitet

6. Styrke kadetternes fokus på uddannelses- og jobmuligheder 

Læs mere om politikadet junior her.

Forebyggelse og undervisning