Gladsaxes netetik

De normer og værdier, personale og forældre ønsker at give eleverne ejerskab over i deres anvendelse af digitale medier.
Hvis man gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes måde at bruge medierne på, må man tage udgangspunkt i, hvordan internettet og mobilen opleves i børnehøjde, og samarbejde om at guide børnene.

Fokus:
Internettet giver mange muligheder i forbindelse med undervisning og læring. Men det giver også mulighed for, at børn og unge kan blive konfronteret med vold, mobning og krænkelse af forskellig karakter. Fænomener, de ikke støder på i samme omfang i deres dagligdag.

Spørgsmålet er derfor, hvad vi kan gøre for at hjælpe børnene til et bedre møde med internettet?

Forbud er ikke løsningen:
Løsningen er imidlertid ikke at forbyde børn at søge på internettet eller lægge filtre på skolens computere. Vi kan ikke beskytte børnene fuldstændig, hvor meget vi end ønsker det, fordi de nye medier er så stor en del af børnenes hverdag.

Der er en stigende enighed om, at man ikke kan holde de potentielle virtuelle farer helt ude af børnenes verden, og vi bør derfor hjælpe børnene med at navigere sikkert online. Vi er altså nødt til - i takt med børnenes stigende brug af IT og medier - at uddanne dem i retningslinjer for god og fornuftig adfærd på nettet.

Når vi introducerer IT og medier i undervisningen, er det vigtigt, at vi også påtager os at sprede 'gode IT vaner' blandt børn såvel som voksne.

10 gode råd, når børn går online (Vejledning fra etisk råd):

 • ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken.
 • TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende.
 • ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier.
 • UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Og lav den gerne i fællesskab med børnene.
 • HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af.
 • LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.
 • REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik og film, identitetstyveri eller hacking.
 • UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer.
 • LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor.
 • BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene.

 

Netetik til forældre:
Er der noget, du som forælder skal være opmærksom på, når dit barn færdes i virtuelle verdener?
Børn og unge er flittige brugere af internettet, og en del af tiden på internettet bruger de i virtuelle verdener. De kender de virtuelle verdener – men gør du?

http://www.sikkerchat.dk

http://www.medieraadet.dk

Retningslinjer til eleverne når der er i skole, klub og SFO:

 • Når du færdes på internettet, har du et ansvar for at holde en god tone over for kammerater og andre, du møder online. Færdsel på internettet bygger på tillid, og det forventes af dig, at du er med til at opretholde en hensynsfuld og fornuftig kommunikation.
 • Du skal vide, at de ting, du skriver på nettet, med lethed kan misforstås og virke krænkende eller provokerende over for andre.
 • Husk, at alt, hvad du skriver og lægger ud af billeder i grupper og mapper på nettet, muligvis kan ses af folk, du ikke kender eller ønsker skal se dem.
 • Husk at underskrive breve, mails og beskeder i eget navn. Du må ikke optræde anonymt.
 • Du må kun oplyse dit navn til folk, du er tryg ved, og kun lægge adresse, telefonnummer og andre private oplysninger ud på nettet, hvis du er sikker på, at det ikke vil blive misbrugt.
 • Undgå at medvirke til udbredelse af virus og spam på nettet. Dette indebærer at slette beskeder og e-mails fra folk og firmaer, du ikke kender eller selv har kontaktet, uden at læse dem eller åbne vedhæftede filer. Du skal ligeledes lade være med at deltage i kædemails.
 • Du skal respektere regler om ophavsret og ikke hente og udbrede film, musikfiler og spil på nettet, du ikke har købt, medmindre der gives udtryk for, at det er tilladt.
 • Det er på ingen måde tilladt at tage billeder eller videooptage andre, uden at de har givet tilladelse.
 • Du skal, når du er på nettet, undgå at opsøge hjemmesider med pornografisk, voldeligt eller racistisk indhold. Hvis du ved et uheld kommer ind på sådanne sider, skal du straks lukke siden.

SSP læseplan