Læringsmål

I indskolingen arbejdes der med klassens sociale kapital
 

Læringsmål

Venskaber

Indbyrdes venskab i en klasse er en vigtig del af en høj social kapital, ligesom det har stor betydning for trivslen. 

Anbefalet materiale

Netetik

Online adfærd er en integreret del af den måde børn og unges er sammen på og derfor er det en vigtig del af af arbejdet med trivsel.

Anbefalet materiale

Andre undervisningsmaterialer

Her kan du finde yderligere inspiration til materialer der kan bruges i arbejdet med læringsmålene.

Yderligere anbefalinger

klassefællesskab

Det hele er nyt. Skolen, klassen og vennerne. Men hvor er barnets plads i klassefællesskabet?

Anbefalet materiale

Klassekultur og samarbejde

Sæt fokus på samarbejde, elevernes medindflydelse og motivation samt inkluderende forældresamarbejde.

Anbefalet materiale

Forældreinddragelse

Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv og klassens trivsel.

Inspiration til forældremøde
SSP læseplan