Andre undervisningsmaterialer

Undervisningsmiljø
Alle børn har ret til et godt undervisningsmiljø! Blandt andet set i det lys, har Dansk Center for Undervisningsmiljø indsamlet gode praksiseksempler som er blevet til en metodehåndbog – ”30 nye veje til bedre trivsel i skolen”.

Trivsel gennem faglighed
Center for Rummelighed finder du artikler og film som beskriver hvordan metoderne kan styrke elevernes nysgerrighed på hinanden og på det faglige indhold. Det anbefales, at du starter med at undersøge klassens behov i forhold til trivselsarbejde og undervisningsplaner. Derefter trænes i Fase 1 elevernes gensidige nysgerrighed. Endelig arbejder du i Fase 2 med at gøre elevernes arbejde med de normale undervisningsmål meget præcist via filmede fremlæggelser, præsentationer og gensidig faglig kritik.

Min skole min ven
Red Barnet har lavet materialet min skole min ven, der sætter fokus på klassens trivsel ved at arbejde med klassefællesskabet. Dette undervisningsmateriale hjælper jer med at sætte social trivsel på skoleskemaet.

Alle for en mod mobning
I materialet Alle for en mod mobning kan du finde viden om mobning, gode råd, undervisningsforløb, inspiration, fakta og akut-hjælp, hvis mobning er en realitet.

Fri for Mobberi
Fri for mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-8-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det nemt målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Materialerne er samlet i en kuffert, der skal købes og retter sig mod de 6-8-årige. Ved køb af materialet, følger der et obligatorisk instruktørkursus for en fagperson.

Beskyt dig selv på nettet
Når man er helt ny på nettet og de sociale medier, er der meget at lære. Her lærer I, hvad jeres digitale fodspor er, og hvordan man taler ordentlig online. Find inspiration til hvordan du arbejder med dette i materialet beskyt dig selv på nettet.

Indskoling: 0.-3. klasse