Forældreinddragelse

Jo tidligere samarbejdet startes, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når man kender hinanden godt.

Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med samarbejdet er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab. Samarbejdet skal have fokus på, at børnenes trivsel et fælles ansvar.

Forældrefiduser
Forældrefiduser er et materiale som aktiverer forældregruppen som en vigtig del af opbyggelsen af klassens sociale kapital. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Skole og Forældre, og gør det både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv. Forældrerelationerne bliver opbygget hvilket har positiv indflydelse på klassefællesskabet. Det vil øge sammenhængskraften i klassen, og på den måde skabe et bedre skoleliv for flere børn.

SSP deltager på et forældremøde og præsenterer materialet forældrefiduser.
Der skal afsættes mindst 30 minutter.

Kontakt SSP Gladsaxe for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Der kan også hentes inspiration i Inspirationskataloget, Inkluderende læringsmiljø, indeholder aktiviteter, øvelser og værktøjer inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. I materialets forældredel findes materiale til at facilitere et godt forældremøde.

Et andet emne der med fordel kan tages op på et forældremøde er online adfærd. Der kan fx tages udgangspunkt i EMU og Medierådets idékatalog og sætte fokus på forældrenes ansvar og part i elevernes og fællesskabets digitale dilemmaer og dannelse. Her kan skabelonen på side 8 i idékataloget benyttes.

Indskoling: 0.-3. klasse