Klassefællesskab

Det hele er nyt! Skolen, klassen og vennerne. Hvor er barnets plads i klassefællesskabet? Man kan med fordel arbejde med forskellige former for fællesskaber og med at skabe plads til alle.

Det anbefales at bruge undervisningsmaterialet Trivsel til Alle. Ideen bag metoden og materialet er, at omdanne et problemfokus til et løsningsfokus, hvor klassen i samarbejde med de voksne selv opstiller mål for klassens trivselsarbejde og selv medvirker til at finde gode løsningsmuligheder.

Ressourcer
Har du brug for sparring omkring emnet, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Indskoling: 0.-3. klasse