Læringsmål

At starte i skolen er et stort skridt for børn og forældre. Nye omgivelser, nye venskaber og nye voksne betyder, at der skal opbygge et nyt fælles, socialt fundament. Et fundament der skal være robust og stærkt.

I indskolingen anbefales det, at der arbejdes med klassens sociale kapital, gennem en opbyggende indsats, der skaber rum for både social trivsel og udvikling af sociale kompetencer ved at klæde elever såvel som forældre på til en god og tryg skolegang. Det er derfor afgørende for børns læring og trivsel, at de voksne omkring dem organiserer og gennemfører forløb og aktiviteter der bidrager til at styrke sammenhængskraften og den gensidige tillid og tolerance. Dette indebærer i høj grad også inddragelse og ansvarliggørelse af forældre, der er vigtige nøglepersoner i arbejdet med at opbygge en god klassekultur.

Målet med undervisningen i indskolingen er, at eleverne oplever at de kan stole på hinanden og oplever at de kan få hjælp med hverdagsproblemer af deres klassekammerater.

Da alle klasser er forskellige, kan det være nødvendigt at tilpasse og prioritere indsatsen, af hensyn til elevernes udbytte. Læringsmålene herunder er derfor målrettet underviserne der er ansvarlige for at omsætte dem på en måde, så de bliver tilgængelige for eleverne.

Læringsmål for indskolingen

  • Eleverne skal kunne samtale om betydningen af gode venskaber, og opleve at de kan bidrage til at skabe en god klassekultur, hvor der er plads til alle.
  • Eleverne skal både kunne hjælpe deres klassekammerater og være i stand til at modtage hjælp.
  • Eleverne skal være bevidste om egne handlinger og vide at de påvirker andre samt forsøge at forstå andres handlinger.

Indskoling: 0.-3. klasse