Netetik

Når der sættes fokus på fællesskab, venskab og social kapital, er det vigtigt at være bevidst omkring, at online adfærd er en integreret del af dette. Det kan derfor være en fordel at tænke elevernes digitale kompetencer ind allerede fra indskolingen ved at sætte fokus på fx digitale fodspor, ophavsret, kommunikation samt mobning og trivsel.

Det anbefales at bruge EMU og Medierådets idékatalog der samler 21 øvelser rettet mod elever (0.-9. klasse) og forældre. I indskolingen anbefales det som minimum at gennemgå øvelse 3 og øvelse 4.

Ressourcer
Har du brug for sparring omkring emnet, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Indskoling: 0.-3. klasse