Andre undervisningsmaterialer

Trivsel i skolen
I dette materiale er de i alt 12 små film som du kan benytte i undervisningen på mellemtrinet. Materialet er bygget op om antagelsen, at trivsel skabes som socialt samspil. Det antager, at lav trivsel skyldes tilfældigheder og fejltolkninger af egen praksis og andres meldinger blandt eleverne. Materialet viser, hvordan god praksis kan udfoldes og motivere eleverne til forbedring af egen opførsel og attitude i hverdagen og i samværet med hinanden.

TroubleShooter
TroubleShooter er en dilemma-roulette, som kan skabe en trivselsdiskussion om andre børns rettigheder og oplevelser. I TroubleShooter bliver eleverne stillet overfor autentiske dilemmaer fra Børns Vilkårs rådgivning. Opgaven er at finde frem til et godt råd - bagefter kan klassen sammenligne sine råd med det, Børns Vilkår har givet. Dialogen giver åbninger og dialog ind i elevernes egne oplevelser, liv og dilemmaer.

Mellemtrin: 4.-6. klasse