Andre undervisningsmaterialer

WiFive
WiFive er udarbejdet at Danske Skoleelever og TDC Group. Det overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever på mellemtrinnet. Det er helt essentielt for projektet, at eleverne – og ikke de voksne – skal være de centrale aktører i udviklingen af et fælles kodeks for positiv adfærd på de sociale medier og andre digitale kommunikationskanaler.

Social star
Social star er et undervisningsmateriale om sociale medier målrettet 5.-6. klasse og 6.-7. klasse. Materialet handler om hvordan man kan forholde sig kritisk til det der sker på de socaile medier og om skjult reklame. Materialet er indrettet så underviseren ikke skal have nogen særlig viden om sociale medier på forhånd.

Digital genial
Medierådet for børn og unge har udarbejdet materialet digital genial, der med aktiviteter til forældremødet sætter fokus på bl.a. billeddeling, spil og sociale medier, forældreengagement og mobilpolitik.

Er du ok på nettet?
Er du ok på nettet? er et undervisningsmateriale målrettet børn og unge med ADHD og autisme.

Trivsel og unges hverdag
Børns Vilkår har sammensat materiale for fire temaer med fokus på de emner, som de oplever, fylder mest i børnenes liv. De fire temaer er kroppens udvikling, kærlighed, venskaber og digital trivsel.

Trivsel i skolen
I dette materiale er de i alt 12 små film som du kan benytte i undervisningen på mellemtrinet. Materialet er bygget op om antagelsen, at trivsel skabes som socialt samspil. Det antager, at lav trivsel skyldes tilfældigheder og fejltolkninger af egen praksis og andres meldinger blandt eleverne. Materialet viser, hvordan god praksis kan udfoldes og motivere eleverne til forbedring af egen opførsel og attitude i hverdagen og i samværet med hinanden.

Klassekabalen
Klassekabalen er et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen. Materialet består af seks korte dokumentarfilm og lægger op til en række opgaver og aktiviteter, der knytter sig til indhold, temaer og filmfaglige vinkler i seriens seks afsnit.

Trivsel til alle
Ideen og metoden bag Trivsel til Alle er, at omdanne et problemfokus til et løsningsfokus, hvor klassen i samarbejde med de voksne selv opstiller mål for klassens trivselsarbejde og selv medvirker til at finde gode løsningsmuligheder.

TroubleShooter
TroubleShooter er en dilemma-roulette, som kan skabe en trivselsdiskussion om andre børns rettigheder og oplevelser. I TroubleShooter bliver eleverne stillet overfor autentiske dilemmaer fra Børns Vilkårs rådgivning. Opgaven er at finde frem til et godt råd - bagefter kan klassen sammenligne sine råd med det, Børns Vilkår har givet. Dialogen giver åbninger og dialog ind i elevernes egne oplevelser, liv og dilemmaer.

Mellemtrin: 4.-6. klasse