Digital Dannelse

Sociale medier er en del af unges hverdag. Og selvom eleverne generelt er teknisk dygtige til at bruge forskellige devices og platforme, er der stadig udfordringer knyttet til både hvordan man fremstiller sig selv, og hvordan de unge tolker den information der ligger om andre – fx kan det ofte se ud som om andre altid er sammen med venner og har en hverdag der er meget mere interessant.

Det anbefales at bruge undervisningsmateriale fra sikkerchat der handler om venskaber, mobning og sprog på nettet og materialet Sociale medier der bl.a. handler om selvfremstilling, skabelse af sociale relationer og venskaber på sociale platforme.

Ressourcer
Har du brug for sparring omkring emnet, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Mellemtrin: 4.-6. klasse