Forældreinddragelse

Online adfærd og sociale medier begynder på ofte at fylde mere mellemtrinnet. Men selv om børn og unge generelt er teknisk dygtige til at bruge forskellige devices og platforme, er det ikke alle der lige så behændigt behersker de udfordringer der er ved at kommunikere uden kropssprog og tone, er kritiske omkring hvilke kilder de benytter eller forstår hvad internettets hukommelse betyder.

SSP tilbyder at afholde en forældreaften for 4. årgang omkring online adfærd og social pejling. Kontakt SSP Gladsaxe for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Du kan også selv finde inspiration til at holde et forældremøde omkring kommunikation over nettet på digitaldialog.dk eller om trivsel og mobning på #DeVoksnesAnsvar.

Mellemtrin: 4.-6. klasse