Forældreinddragelse

5. klasse: Onlineadfærd og sociale medier
Online adfærd og sociale medier begynder på ofte at fylde mere på mellemtrinnet. Men selv om børn og unge generelt er teknisk dygtige til at bruge forskellige devices og platforme, er det ikke alle der lige så behændigt kommunikerer uden kropssprog og tonefald og det giver anledning til misforståelser og konflikter. Stress og søvn relateret til det digitale er også emner der fylder meget og billeddeling kan være relevant.

SSP holder oplæg og giver forældrene mulighed for dels at høre hinandens holdninger, og dels diskutere digitale problemstillinger indbyrdes.
Der skal afsættes mindst 60 minutter.

Kontakt SSP Gladsaxe for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Du kan også selv finde inspiration til at holde et forældremøde omkring kommunikation over nettet på digitaldialog.dk eller om trivsel og mobning på #DeVoksnesAnsvar.

Mellemtrin: 4.-6. klasse