Ansvaret for planlægning af undervisningen

Skolelederen har det overordnede ansvar for skolens SSP arbejde, herunder arbejdet med læseplanen.

Det er som udgangspunkt klasseteamets pædagog(er), der er ansvarlige for, at SSP læseplanen bringes i spil på teammøder, samt at sørge for, at der lægges en plan for, hvordan der arbejdes med læringsmålene.
Det er klasseteamet som helhed, der er ansvarlige for at man opfylder de relevante læringsmål.

SSP stiller sig til rådighed for at afholde et forældremøde i indskolingen, et på mellemtrinet og et i udskolingen, samt ved særlige behov.
Derudover er SSP til rådighed for sparring og evt. uddannelse af personale i tilstrækkeligt omfang, til at kunne gennemfører den kriminalitetsforebyggende undervisning hensigtsmæssigt.

Ramme for SSP læseplanen