Andre undervisningsmaterialer

Digital dannelse
Man har tidligere skelnet mellem den ”rigtige” verden og en digital virkelig. Men denne skelnen giver ikke længere mening, da grænserne med unges (såvel som voksnes) brug af devices flyder sammen og udviskes. Det er derfor vigtigt at beskæftige sig med online adfærd fx i forhold til mobning eller privatliv.

Det anbefales at benytte noget af det materiale til udskolingen, som du kan finde på digitalsuperkarma eller sikkerchat. Du kan også prøve materialet Social star der har fokus på de socaile medier og skjult reklame.

Du kan hente hjælp til undervisningen om digital dannelse hos Gladsaxes digitale læringskonsulenter på telefon: 51 68 69 60 eller mail: talhei@gladsaxe.dk.

Digitale sexkrænkelser
En stor del af unges liv foregår på digitale platforme, og det kan derfor være relevant, at arbejde med de fællesskaber man indgår i på nettet, hvordan man behandler hinanden og hvilke regler der er gældende og også om digitale sexkrænkelser. Til det har Red Barnet udarbejdet materialet Deshame

Trivsel i klassen
Ideen og metoden bag materialet Trivsel til Alle er, at omdanne et problemfokus til et løsningsfokus, hvor klassen i samarbejde med de voksne selv opstiller mål for klassens trivselsarbejde og selv medvirker til at finde gode løsningsmuligheder.

Selvværd og præstationsangst
Usikkerhed og præstationsangst er en udfordring for mange unge der i stigende grad føler sig sårbare.

Det anbefales at benytte materialet Frøken Mærkværdig og karrieren.

Rygning
Fra august 2017 implementeres Tobaksfri skoledag, som betyder, at elever, der forlader skolen i pauserne heller ikke må ryge uden for matriklen.

Gladsaxe byråd har også besluttet, at rygeforebyggende undervisning er obligatorisk for alle folkeskoler. Den samlede pakke med rygeforebyggelse består af teaterforedraget ”ACT ON IT – hver eneste cigaret skader dig”, som alle elever i 7. klasse skal se i Bibliografen i løbet af januar måned. Derefter kommer sundhedsplejen 1 ½ time i hver klasse og følger op med dialog og refleksion, sundhedsplejen kommer igen 1 ½ time i 8. klasse om efteråret med anden runde af dialog og refleksion.

Du kan også hente yderligere inspiration i materialet X:it som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet. På www.livilungerne.dk ligger ligeledes undervisningsmateriale, der kan benyttes til fokus på rygeforebyggelse. Materialet er udviklet med afsæt i de fælles mål for de respektive klassetrin.

Hash og andre stoffer
I Gladsaxe inviteres alle elever fra 9. klasserne på folkeskolerne i Bibliografen tidligt efterår til teaterforedraget ”ACT ON IT D:R:U:G:S”. Teaterforedraget ACT ON IT benytter en blanding af fiktion, journalistik og teater så budskaberne rammer større påvirkningskraft og relevans. Med teatrets virkemidler kommer eleverne til at indleve sig i to brødre og et valg som får konsekvenser for dem begge. Målet med teaterforedraget er at få de unge til at træffe et aktivt valg om at sige nej til hash og hårde stoffer.

Udskoling: 7.-9. klasse