Fester og alkohol

På trods af at danske unge drikker betydeligt mindre end tidligere, er der mange unge der tror det modsatte er tilfældet.

I undervisningen lægges der vægt på at give eleverne en forståelse af hvad der er normalt - og hvad der ikke er. Eleverne skal også blive bevidste omkring deres ansvar for sig selv og for deres venner samt blive i stand til at håndtere de situationer der kan opstå når alkohol er indblandet. Med mindre der er særlige problemstillinger, anbefaler SSP, at der ikke undervises i emnerne alkohol og festkultur før eleverne går i 8. klasse, fordi det ikke ønskes at præsentere eleverne for en antagelse om at emnet er relevant for dem.

Det anbefales at bruge undervisningsmaterialet Alkoholdialog, der indeholder et stort antal øvelser, som aktiverer og bevidstgør eleverne om deres holdning og adfærd vedrørende alkohol. Materialet indeholder lærervejledning og kopiark til de forskellige øvelser.

Ressourcer
Gladsaxe har et samarbejde med teaterforedraget ”ACT ON IT @lkohol”, der i foråret udbydes til 7. og 8. klasserne som et forældre/elev aftenarrangement, hvor foredraget efterfølges af møder i klasserne med fokus på fælles dialog og fælles aftaler om alkohol.  Foredraget sætter fokus på de mange dilemmaer der er forbundet med alkohol og unge, herunder flertalsmisforståelser og gruppepres i relation til den generelle danske alkoholkultur.

Har du brug for sparring omkring emnet, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Udskoling: 7.-9. klasse