Forældreinddragelse

Forældre til en teenager har ligesom deres børn meget nyt at vende sig til. I udskolingen anbefales det, at holde et forældremøde omkring de problemstillinger der er relevante for teenagere, herunder omkring fester og alkohol.

SSP tilbyder at afholde en forældreaften for 8. årgang omkring teenageliv og festkultur. Her vil forældrene få muligheden for at høre hinandens holdninger og et afsæt til at tale med eget barn omkring emnerne. Kontakt SSP Gladsaxe for mere information eller for at lave en aftale om et forældremøde.

Du kan også selv finde inspiration til at holde et forældremøde omkring festkultur og alkohol på alkoholdialog.dk eller fuldafliv.dk.

Udskoling: 7.-9. klasse