Læringsmål

I udskolingen skal eleverne derfor arbejde med ungdomslivet og med hvad det betyder ikke længere at være barn, men i stedet bl.a. forholde sig til en spirende seksualitet, til en ny måde at være sammen med venner på og et nyt forhold til forældrene.

Hvis man ser på ungdommen med de unges eget blik, er noget af det vigtigste, de mange store valg der skal træffes. De skal ikke kun vælge uddannelse og arbejde, blive klar over deres interesser og værdier, men også finde deres egen seksualitet og forholde sig til en omgangskreds hvor der sker store ændringer samtidigt med at forholdet til forældrene ændres. Og alt dette starter så småt når de unge begynder at blive teenagere.

Målet med undervisningen i udskolingen er, at eleverne har en forståelse af nogle af de udfordringer der normalt følger med teenagelivet og opnår en tro på at de kan navigere ansvarsfuldt i de nye udfordringer.

Da alle klasser er forskellige, kan det være nødvendigt at tilpasse og prioritere indsatsen, af hensyn til elevernes udbytte. Læringsmålene herunder er derfor målrettet underviserne der er ansvarlige for at omsætte dem på en måde, så de bliver tilgængelige for eleverne.

Læringsmål for udskolingen

  • Eleverne skal udvikle deres viden om kulturelle og sociale normer og idealer i ungdomslivet. Eleverne skal kunne identificere normer og idealer for brug af alkohol, venskaber og seksualitet i ungdomslivet.
  • Eleverne skal, med inddragelse af eksempler fra deres egen virkelighed, kunne samtale om egne og andres grænser, om ansvar for egne handlinger og om i hvilken udstrækning man har kan have ansvar for andre.
  • Eleverne skal kunne reflektere over risikoadfærd i ungdomslivet og forløbet skal styrke elevernes handlemuligheder i forhold til eget liv.

Udskoling: 7.-9. klasse