Ungdom, identitet og selvværd

Ungdomslivet er fyldt med en masse store og små overvejelser, valg, drømme og håb. I en tid hvor de unge er i gang med at skabe deres identitet som (delvist) voksne, bliver det derfor vigtigt at forholde sig til både den enkeltes selvværd og klassens forståelse af, og accept af det der måske ligger på grænsen til det almindelige eller normale.

Det anbefales at bruge undervisningsmaterialet Næsten voksen, der indeholder syv forskellige dokumentarfilm med forskellige tematikker der alle kredser omkring ungdom og identitet. Fælles for dem alle er, at de står overfor et vigtigt valg i livet.

Ressourcer
Har du brug for sparring omkring emnet, kan du kontakte SSP Gladsaxe.

Udskoling: 7.-9. klasse