Indsats mod bandekriminalitet

Gladsaxe kommune arbejder målrettet på, at unge ikke bliver en del af et kriminelt miljø. Dette sker bl.a. gennem det generelle forebyggende arbejde på skoler og i fritidsinstitutioner. Der arbejdes desuden på gadeplan, med de unge der ikke har en tilknytning til en klub eller foreningslivet. Dette arbejde udføres af udgående og opsøgende medarbejdere fra klubber, beboerrådgivninger samt gadeteam. Unge, der har et særligt behov for støtte og hjælp i hverdagen, har mulighed for at få tildelt en mentor eller støttekontaktperson, der skal hjælpe den unge med at få en struktureret hverdag.

I de tilfælde hvor unge har en særlig risikoadfærd, indkaldes de unge og deres forældre til bekymringssamtale med politiet og SSP. På en bekymringssamtale udarbejdes der særlige aftaler for at støtte den unge og deres familie i at undgå en kriminel løbebane.

Gladsaxe kommune har siden 2013 været en del af Bandepartnerskabet. Bandepartnerskabet er et tværkommunalt samarbejde mellem Herlev, Ballerup og Vestegnens politi. Samarbejdet har til formål at bryde fødekæden til banderne. Dette sker ved hjælp af fælles udviklede redskaber og metoder, samt et tæt samarbejde mellem parterne.

Endelig tilbydes der et exit-program til de borgere, der af politiet er registreret med tilknytning til rocker/bandemiljøet. Exitprogrammet laves ud fra Justitsministeriets rammemodel.

Kontakt

SSP

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 05
ssp@gladsaxe.dk

SSP og kriminalitetsforbyggelse