Indsats mod bandekriminalitet

Gladsaxe kommune arbejder målrettet på, at unge ikke bliver en del af et kriminelt miljø. Dette sker bl.a. gennem inklusionsarbejde og i det generelle forebyggende arbejde på skoler og ungemiljøer.

På gadeplan arbejder udgående og opsøgende medarbejdere fra Ung I Gladsaxe med de unge der fx ikke kommer i ungecaféer eller deltager i foreningslivet.

Unge, der har et særligt behov for støtte og hjælp, har mulighed for at få tildelt en mentor eller støttekontaktperson, der skal hjælpe den unge med at få en struktureret hverdag.

I de tilfælde hvor unge har en særlig risikoadfærd, kan SSP og politiet indkalde den unge sammen med forældre til en bekymringssamtale. Her udarbejdes aftaler der kan støtte den unge i at undgå fremtidig kriminalitet.

Gladsaxe kommune har siden 2013 været en del af Bandepartnerskabet. Bandepartnerskabet er et tværkommunalt samarbejde mellem Herlev, Ballerup og Vestegnens politi. Samarbejdet har til formål at bryde fødekæden til banderne. Dette sker ved hjælp af fælles udviklede redskaber og metoder, samt et tæt samarbejde mellem parterne.

Endelig tilbydes der et exit-program til de borgere, der af politiet er registreret med tilknytning til rocker/bandemiljøet.
Exitprogrammet laves ud fra Justitsministeriets rammemodel.

Kontakt

SSP

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 05
ssp@gladsaxe.dk

SSP og kriminalitetsforbyggelse