EXIT-programmet

EXIT-programmet er for borgere i Gladsaxe kommune, der har tilknytning til en rocker- eller bandegruppering i Danmark, og som ønsker hjælp til at forlade rocker- eller bandemiljøet.

Har du tanker om at starte en ny tilværelse, og om at lægge livet som rocker- eller bandemedlem bag dig, så har Gladsaxe kommune et tilbud til dig. Vi arbejder ud fra løsningsfokuserede principper, hvor vi sammen med dig vil have fokus på, hvordan vi bedst får din fremtid til at lykkes uden kriminalitet.

Programmet findes i hele landet og er forankret i lokale EXIT-enheder, der består af en EXIT-koordinator fra kommunen samt en EXIT-ansvarlig fra politiet.

Programmet starter med en visitationssamtale, hvor EXIT-koordinatoren fra kommunen samt politiets EXIT-ansvarlige deltager sammen med dig. Ved samtalen skal det vurderes, om du er egnet og motiveret til at indgå i et exitforløb.

Når en exitaftale laves, tages der udgangspunkt i dine ønsker og mål for en ny tilværelse uden fortsat tilknytning til rocker- eller bandemiljøet. Det tages altid udgangspunkt i dit liv og dine individuelle behov.

EXIT-koordinatoren fra kommunen følger dig gennem hele forløbet, så I sammen undervejs kan følge op på, hvilken hjælp du har brug for for at nå dit mål om en ny tilværelse.

Kontakt kommunens EXIT-koordinator
Telefon: 20 15 60 55
E-mail: hellda@gladsaxe.dk

Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Kontakt

SSP

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 05
ssp@gladsaxe.dk

Indsats mod bandekriminalitet