Konfliktmægling

SSP Gladsaxe tilbyder at mægle i konflikter der vedrører børn og unge. Formålet med en mægling er, at parterne, med hjælp fra en upartisk mægler, får talt om både det man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte.

Ved en mægling er det parterne selv der har ansvaret for konflikten og eventuelle løsninger. Det skyldes, at vi har tillid til at parterne, som eksperter i eget liv, er dem der bedst ved hvornår man har fundet en god løsning. Det betyder også, at mæglerens rolle er at styre processen, samt at foreslå og fastholde rammerne. Mægleren vil aldrig dømme i en konflikt eller selv foreslå løsninger.

Det er en forudsætning at alle parter deltager frivilligt.

Kontakt SSP på telefon: 39 57 57 05 eller mail: ssp@gladsaxe.dk.

Konflikter