§115 møde

Politiet og kommunale myndigheder (og også private institutioner der løser offentlige opgaver) kan udveksle relevante oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis det er nødvendigt for at forebygge kriminalitet (Retsplejelovens §115)

SSP Gladsaxe afholder sammen med politiet et ugentligt møde hvor bekymringer vedrørende unge under 18 år, der har været i berøring med kriminalitet drøftes. Ud over SSP og politiet, deltager en repræsentant fra Familieafdelingen, Ungeenheden, Ung i Gladsaxe, Gadeplan samt Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole.

På mødet aftaler politi og kommune, hvad der umiddelbart skal sættes i værk, for at forebygge kriminalitet. Det kan fx omfatte en bekymringssamtale eller at gadeplan er ekstra opmærksomme på bestemte områder.

Kriminalitetsforebyggelse