Bekymringssamtaler og SSP-samtaler

Hvis en ung i Gladsaxe har været involveret omkring noget kriminelt eller hvis der er anledning til en bekymring for det kan den unge sammen med forældre eller værge blive indkaldt til enten en bekymringssamtale eller en SSP-samtale.

Bekymringssamtale
Der kan indkaldes til en bekymringssamtale, hvis den unge har begået en kriminel handling samt er relativ ny i politiets register. Her indkalder politiet den unge og forældrene til en bekymringssamtale.

Samtalerne har til formål at skabe mulighed for at reflektere over den unges adfærd og give nye perspektiver på fremtiden. Der sigtes mod at lave nogle aftaler for hvordan den unge kan støttes til at holde sig fra yderligere kriminalitet.

Indkaldes af: Politiet
Foregår på: Politistation eller i hjemmet.
Medvirkende: Politi, SSP, ung, forældre/værge
Alder: Primært rettet mod alderen 15-17 år

SSP-samtale
Der kan indkaldes til en SSP-samtale i forlængelse af konkret enkeltsag eller en efter henvendelse fra fx skolen eller Ung i Gladsaxe (UNiG). Fokus for en SSP-samtale ligger på den oplevede bekymring for den unge og er et udgangspunkt for at en lærer eller pædagog der har en positiv relation til den unge evt. kan lave nogle aftaler samt følge op på udviklingen sammen med den unge og forældrene.

Du kan høre mere om SSP-samtalen ved at kontakte SSP konsulenterne på ssp@gladsaxe.dk eller 39 57 57 05.

Indkaldes af: SSP
Foregår på: Rådhus, i skolen eller på en Ungecafe.
Medvirkende: SSP, ung, forældre/værge, lærer/pædagog samt evt. socialrådgiver
Alder: Primært rettet mod alderen 12-15 år

Kriminalitetsforebyggelse