Konfliktråd

Konfliktråd er et møde mellem en forurettet og en gerningsperson og med en af konfliktrådets uddannede konfliktmæglere som mødeleder. Det er frivilligt for begge parter, om de ønsker at deltage i mødet. Gerningspersonen skal have tilstået, før man gennemfører et konfliktråd. Personer under 18 år skal have samtykke af deres forældre.

Ved et konfliktråd får forurettede og gerningspersonen mulighed for at tale sammen under trygge forhold, om det der skete. Den forurettede kan give udtryk for sine reaktioner og fortælle hvilke konsekvenser, overgrebet (vold, røveri, indbrud og butikstyveri m.m.) har haft. Gerningspersonen kan tage ansvar for sine handlinger personligt over for den forurettede og måske give en undskyldning. Et konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf. Du kan finde mere information om konfliktråd her.

Kriminalitetsforebyggelse