Nyttige links

Politiet
Politiets hjemmeside finder du oplysninger om og fra politiet. Du kan også finde Københavns Vestegns Politi der dækker Gladsaxe Kommune.

Anklagemyndigheden
Anklagemyndighedens kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. På deres hjemmeside kan du bl.a. finde information om en straffesags forløb og om hvad du kan forvente som offer, vidne eller sigtet.

Danmarks Domstol
Danmarks Domstol kan du finde information om retssystemet.

Justitsministeriet
Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi. Og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.

Konfliktråd
Et konfliktråd giver en forurettet person og en gerningsperson mulighed for at tale konstruktivt sammen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet og det er en uvildig civil mægler, som styrer det. Et konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf.

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. De laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Det Kriminalpræventive Råd
Det Kriminalpræventive Råd er en sammenslutning af foreninger, styrelser og andre, der søger at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.

Offerrådgivningen
Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Kriminalitetsforebyggelse