Unge, kriminalitet og straf

Unge under 15 år kan ikke straffes eller anholdes for kriminalitet. Men de kan godt bringes til afhøring hos politiet, som skal undersøge og opklare sagen. Politiet giver sagen videre til de sociale myndigheder i kommunen, som tager kontakt til familien, og finder ud af hvad der skal ske med den unge.

Unge der er fyldt 15 år, kan straffes med bøde, ungdomssanktion eller fængsel, hvis de har begået kriminelle handlinger. Kammerater som på en eller anden måde har haft tilknytning til forbrydelsen, fx ved at give ”gode råd” eller har opholdt sig i nærheden for at holde vagt, kan straffes for medvirken. Et ”forsøg” på at lave en kriminel handling kan også straffes, selv om det ikke lykkes.

Hvis unge under 18 år afhøres i en straffesag, skal politiet kontakte både forældre og sociale myndigheder (kommunen). En repræsentant for de sociale myndigheder skal være til stede under afhøringen.

Begår unge der er fyldt 18 år en lovovertrædelse, sigtes og straffes den unge efter straffeloven eller anden strafbelagt lov. Politiet vil som udgangspunkt ikke underrette forældrene og kommunens sociale myndigheder bliver ikke involveret.

Den unge kan uanset alder komme til at betale erstatning. Dette gælder fx hvis der er begået hærværk.

Straffeattest
En straffeattest indeholder de oplysninger, politiet har om en person. Det er ikke alt ulovligt, der bliver skrevet på ens straffeattest (fx at køre uden cykellygter).

Den første straf, de unge får, når de er mellem 15-17 år, kommer ikke på deres straffeattest. Det gælder dog ikke, hvis der er talt om en ubetinget frihedsstraf (eller alternativer til den, såsom ungdomssanktion og behandlingsdom). Men straffen kommer på de unges straffeattest, hvis de inden for en periode på 3 år igen begår kriminalitet. Det kaldes derfor en betinget notering på straffeattesten – det noteres altså kun, hvis de begår kriminalitet.

De ulovligheder, de unge er dømt for, bliver stående på den almindelige straffeattest mellem to og fem år fra tidspunktet, hvor dommen er afsagt, afhængig af, hvad det er, de er straffet for.

Du kan læse mere om straffeattest og forældelsesfrister m.m. på politiets hjemmeside.

Kriminalitetsforebyggelse