Radikalisering og ekstremisme

Gladsaxe Kommune skal være et trygt sted at bo, færdes og vokse op. Derfor har vi i kommunen fokus på at forebygge og begrænse antidemokratiske tendenser indenfor ekstrem islamisme samt den højre- og venstreorienterede ekstremisme.

Indsatser i forebyggelsesarbejdet
Som en del af det forebyggende arbejde, har Gladsaxe Kommune har uddannet 10 unge dialogskabere. Dialogskaberne skal gennem dialogmøder, være med til at lære unge at reflektere over deres holdninger og værdier, samt opbygge tolerance og respekt for hinandens forskellighed. Formålet er at understøtte udvikling af inkluderende og positive fællesskaber blandt unge.

Vi tilbyder enkeltstående dialogmøder for fagpersonale samt dialogmøder med forældre og civilsamfund. Disse møder har alle til formål at højne vidensniveauet og give sparring på de tendenser og udfordringer der kan opstå lokalt. Møderne afholdes af den ansvarlige SSP konsulent på området og i visse tilfælde deltager Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Gladsaxe har endvidere uddannet en række mentorer og forældrecoaches til at hjælpe borgere, eller pårørende, der er i en radikaliseringsproces eller på anden vis mistrives. De uddannede mentorer og forældrecoaches arbejder med at styrke forholdet til familien og fremme de unges trivsel og inklusion i samfundet.

Endeligt har kommunen etableret et strategisk beredskabsteam der løbende skal sikre en hurtig og ensartet sagsbehandling, samt støtte op om den koordinerende SSP-indsats på området.

Vil du vide mere
Ønsker du at vide mere om de enkelte indsatser eller læse kommunens handlingsplan på området bedes du kontakte:

SSP-konsulent
Jeanette Vamdrup Jacobsen
Mail: JEVAJA@gladsaxe.dk
Mobil: 24 94 88 19

SSP og kriminalitetsforbyggelse