Alkohol

Vi har samlet 5 gode råd til hvordan du som forældre kan støtte dit barn, når han eller hun begynder at gå til fester og når kammeraterne begynder at drikke alkohol. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er en situation du gerne vil vende, er du velkommen til at kontakte SSP.

Tal med dit barn
Hvis man spørger forældre om de har talt med deres børn om fester og alkohol, siger de ja. Hvis man spørger de unge, så siger de nej. Tal løbende med dit barn om alkohol, om hvornår han/hun må begynde at drikke, om hvor meget og i hvilke situationer. Tal om dine forventninger til hvordan vennerne passer på hinanden og om hvornår han/hun skal være hjemme.

Vær tydelig omkring egne holdninger
Selvom det nogle gange ikke virker sådan, lytter børn meget til deres forældre og pejler sig ind efter deres holdninger og handlinger. Også efter de unge er færdige med grundskolen har forældres udtrykte holdninger og værdier betydning for om unge drikker sig fulde. Du kan støtte dit barn ved at være tydelig omkring dine holdninger

Sæt grænser og lav aftaler
Børn drikker mindre når deres forældre sætter grænser. Sørg for at lave klare aftaler med dit eget barn om hvad han/hun må og ikke må. Det kan være en god ide at inddrage barnet omkring aftalerne, men i sidste ende er det altid den voksne der vurdere hvad barnet er klar til at håndtere.

Fælles aftaler med forældrene til dit barns kammerater, kan være med til at skabe ens forventninger og lette det drikkepres som nogle unge oplever.

Skab et realistisk billede af venners brug
Unge tror ofte, at deres venner drikker mere end tilfældet egentligt er, men faktisk er unges alkoholbrug faldet de seneste år. Denne misforståelse kan få unge til at drikke mere, fordi en stor del af ungdomslivet handler om at forstå og finde ud af hvordan de sociale rammer fungerer, og fordi de gerne vil passe ind. Hjælp dit barn til at forstå hvordan misforståelser omkring alkohol kan opstå og hjælp dem til at få et realistisk billede af hvad andre unge gør.

Vær en god rollemodel
Forældres eget forbrug har betydning for, hvor meget alkohol deres børn drikker. Der er forskel på hvad voksne og børn må og det må du gerne fortælle dit barn. Men alle børn efterligner i et eller andet omfang deres forældre, så tænk over hvordan du taler om alkohol samt hvornår og hvor meget du selv drikker, når du er sammen med dit barn.

SSP til forældre