Billeddeling

At dele intime eller krænkende billeder eller videoer uden samtykke er altid ulovligt. Har din søn eller datter fået delt et billede, er det ikke dem der har gjort noget forkert.

Har din søn eller datter delt et billede og senere fortrudt, har han/hun altid ret til at bede den det er delt med, om at få billedet slettet igen.

Vi har samlet 5 gode råd til hvordan du som forældre kan forholde dig i sager der handler om billeddelinger. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er en situation du gerne vil vende, er du velkommen til at kontakte SSP.

Forsøg at bevare overblikket
Det er enormt grænseoverskridende, ubehageligt og et kæmpe tillidsbrud din søn eller datter har været udsat for, hvis et intimt billede bliver delt uden samtykke. Som forældre i situationen er det vigtigt at du anerkender dette uden forbehold.

Men det er også vigtigt at du forsøger ikke at beskrive situationen som værre end han/hun oplever den, og at du hjælper ham eller hende med at begrænse konsekvenserne.

Få fjernet billeder der er tilgængelige
Hvis der ligger et billede eller en video tilgængeligt på de sociale medier, så få dem slettet. Hvis de er blevet sendt, så bed personen der har modtaget om at slette dem. Du kan desværre aldrig være helt sikker på at alle billeder bliver slettet fuldstændigt, men forsøg at begræns spredningen.

Kontakt det sociale medie
Anmeld billeddelingen til supporten på det medie hvor det er sket. Beskriv hvorfor du mener delingen bryder med mediets regler. Du kan blandt andet finde hjælp til at få slette billeder på Red Barnets slettevejledning.

Tag screenshots og anmeld evt. episoden til politiet
Hvis ikke billederne bliver fjernet eller slettet, så snart du beder om det, så har du beviser for hvad der er sket. For nogle kan det være svært at forfølge en sag man måske helst bare vil glemme, men giv jer alligevel god tid til at overveje om episoden skal anmeldes. Du kan få konkret vejledning hos politiet eller ved at kontakte SSP.

Hvis du bliver presset eller truet skal du aldrig gå med til afpresserens krav. I disse situationer er det særligt vigtigt med dokumentation (fx screenshots).

Tal om hvad der er sket
Tal med dit barn om hvad der er sket, og om de følelser han eller hun har omkring det. Frygten for hvad det kan betyde kan dukke op, også længe efter. Tal også med dit barn omkring om der er andre som han/hun kan dele oplevelsen med fx nogle gode venner eller en anden han/hun er tryg ved, og fortæl også om muligheden for anonym rådgivning fx hos SletDet.

SSP til forældre