Hash

Har du en bekymring for dit barn omkring brug af hash eller andre rusmidler kan du her finde gode råd til hvordan du kan tale med ham eller hende om det.

Det er en stor omvæltning når børn bliver til unge. Blandt andet skal den unge finde sin egen identitet, prøve den af og vise den frem. Som en del af dette er der nogle der prøver hash eller måske endda andre stoffer. For de fleste af dem der prøver hash, bliver det dog ikke andet end en oplevelse – noget de prøver af en enkelt eller få gange.

Nogle unges møde med hash eller andre stoffer kan give anledning til en bekymring hos dem selv eller dem omkring den unge.

Er det tilfældet, har vi samlet 5 gode råd til dig der har en bekymring, og gerne vil tale med ham eller hende om det. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er en situation du gerne vil vende, er du altid velkommen til at kontakte SSP eller Rusmiddelcentret.

Find et tidspunkt der passer jer begge til at tale om bekymringen
For mange, både forældre og unge, kan det være svært at tage hul på en samtale der handler om hash. Der er ofte mange følelser på spil. Men selv om det kan være vanskeligt er det vigtigt at du fortæller om din bekymring. Find et tidspunkt der passer jer begge (lad evt. dit barn foreslå et tidspunkt) så i har ro og tid til at tale om det.

Vær omsorgsfuld og ikke dømmende
For mange unge er det rart at forældrene viser omsorg, men ikke nødvendigvis at de har behov for at bekymre sig. Den unge kan nogle gange komme til at gå i forsvarsposition. Det gælder særligt, hvis du virker misbilligende eller bebrejder den unge et hashbrug. Lyt til hvad dit barn fortæller, og forsøg at virke neutral, ikke kun i det du siger, men også i stemme og kropssprog.

Fortæl om din bekymring og hvad den gør ved dig
Når du taler med dit barn om hashbrug, kan han eller hun være bange for at skuffe dig, at blive bebrejdet, belært eller straffet. Dette kan du minimere ved at fortælle om hvorfor du bekymrer dig og hvad bekymringen gør ved dig. Det kan fx være en hjælp at fokusere på jeg-udsagn (jeg bliver bekymret og bange, når jeg tænker på hvad der kan ske med dig)

Undgå ultimatummer
Hvis din bekymring er berettiget og der er problemer knyttet til hashbruget, bliver du nød til at have dit barn med på hvordan en forandring skal ske. Du skal anerkende, at det kan være svært at skabe en forandring. Undgå at sætte tidsfrister eller ultimatummer, da det ofte ikke virker motiverende for den unge selv – og også kan give problemer, hvis ikke han eller hun lykkedes med at overholde dem.

Forbered dig og få hjælp
At tale om hash eller andre rusmidler er ikke nemt, men hvis du er bekymret, anbefaler vi altid at du gør det alligevel. Det kan være en god idé, inden samtalen at orientere sig i hvad stoffet gør og hvordan i sammen kan få støtte hvis der er behov for det efterfølgende.
Hvis du gerne vil vende en bekymring kan du kontakte Gladsaxe Rusmiddelcenter eller SSP.

SSP til forældre