Sociale medier og færden på nettet

Vi har samlet 5 gode råd til hvordan du som forældre kan støtte op om dit barns færden på nettet og på sociale medier. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er en situation du gerne vil vende, er du velkommen til at kontakte SSP.

Anerkend, at sociale medier er en vigtig del af unges liv
Sociale medier og billeddeling er en vigtig og integreret del af langt de fleste unges liv og sociale relationer - alle unge bliver nød til på et tidspunkt at forholde sig til de sociale medier, selv dem der fravælger det.
Spørg fx ind til det gode ved sociale medier eller billeddeling og anerkende de svar, dit barn kommer med.

Vær nysgerrig og spørg ind
Børn er generelt dygtige og hurtige til at navigere i forskellige medier og til at betjener dem. Men konflikter og misforståelser opstår ofte hurtigere når kommunikationen ikke foregår ansigt til ansigt. Derudover kan dit barn kan støde ind i grænseoverskridende billeder, videoer og tekster på nettet. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig og taler med dit barn om hans/hendes oplevelser og indtryk – præcis som når det ikke foregår på nettet.

Sæt rammer
Selvom det er et vilkår for unge at de skal forholde sig til sociale medier, er det stadig nødvendigt at sætte passende rammer for dem. Det kan fx handle om have en vis alder før barnet må oprette en profil, om at have en ”sengetid” for nettet (telefon/ipad/computer), om på forhånd at have en relation til dem der tilføjes som venner eller om (afhængigt af alder) at mor eller far får lov til at læse beskeder der er sendt og modtaget.

Rammer og regler skal tilpasses til barnets modenhed og alder, men du skal forvente at nettet og medierne er noget dit barn skal lære at navigere i, på samme måde som de skal lære at navigere i trafikken.

Giv plads til tvivl og samtale og tal om dilemmaer
Vis over for dit barn, at det kan være svært at navigere på nettet og vide, hvad man må og hvad man ikke må. Læg derfor vægt på vigtigheden af, at dit barn altid kommer til dig med sin tvivl, spørgsmål og dilemmaer. Tal med dit barn om hans/hendes grænser og hjælp til med at reflektere over andres grænser.

Vær tydelig omkring egne holdninger og vær en god rollemodel
Selvom det nogle gange ikke virker sådan, lytter børn meget til deres forældre og pejler sig ind efter deres holdninger og handlinger. Det er derfor vigtigt at du er tydelig omkring hvad du mener der er uacceptabel adfærd – også når det gælder sociale medier og billeddeling. Du bør også være opmærksom på, hvornår og hvordan du selv bruger sociale medier.

SSP til forældre