Trivsel i skolen

Vi har samlet 10 gode råd til hvordan du som forældre kan støtte op om dit barns trivsel i skolen. Hvis du har spørgsmål eller hvis der er en situation du gerne vil vende, er du velkommen til at kontakte SSP.

Tal ordentligt om og til både børn og voksne
Alle børn kopierer deres forældre, det gælder det man siger, og særligt det man gør. Så hvis du møder lærere, pædagoger, andre forældre og dit barns kammerater positivt, vil dit barn også gøre det. Du kan fx hilse på både børn og voksne når du afleverer og henter.

Lær børn og forældre at kende
Du og dit barn skal være sammen med de andre børn og forældre i 10 år. Ved at lære de andre at kende, støtter du op om dit eget barns trivsel, og hvis der kommer konflikter - store eller små - bliver det ofte nemmere at løse i situationen.

Aftal i forældregruppen hvordan i inviterer til og holder fødselsdage
Fødselsdage betyder ofte meget for børn. Det kan være en god ide at lave aftale om at invitere hele klassen – eller alle pigerne/drengene – når I holder fødselsdag. Prioritér også at dit barn kan være med, når andre inviterer.

Støt dit barn i at lege med forskellige – både i skolen og i fritiden
Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Overvej i forældregruppen om i skal lave legegrupper. Du kan også opmuntre dit barn til nogle gange at lave legeaftaler med dem dit barn ikke plejer at lege med.

Spørg ind, hvis der er noget der undrer dig
Stil gerne nysgerrige spørgsmål til lærere og pædagoger hvis der er noget der undrer dig. Den bedste måde at ryde irritation og misforståelser af vejen på, er at få indblik i det andet perspektiv.
Det samme gælder til andre forældre.

Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget
Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og tal evt. med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.

Mød frustrationer og bekymringer åbent og lyttende
Det er rigtigt svært at fortælle om, at ens barn er ked af det eller føler sig alene i skolen. Det kan også være svært hvis ens barn har drillet andre eller været med til at holde nogen udenfor. Hvis dit barn har været en del af en konflikt, eller hvis andre forældre henvender sig med en bekymring, så vis interesse og åbenhed.

Vis interesse for dit barns digitale liv
Børn er generelt dygtige og hurtige til at navigere i forskellige medier og til at betjener dem. Men konflikter og misforståelser opstår ofte hurtigere når kommunikationen ikke foregår ansigt til ansigt, og dit barn kan støde ind i grænseoverskridende billeder, videoer og tekster på nettet. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig og taler med dit barn om hans/hendes oplevelser og indtryk – præcis som når det ikke foregår på nettet.

Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat holdes udenfor eller mobbes
Forskning om mobning peger på, at det skyldes kulturen i fællesskabet hvis et barn mobbes eller holdes udenfor og ikke som man tidligere har forstået det på grund af mobberen og offeret. Hvis nogen mobbes eller holdes udenfor er det de voksnes ansvar at rette op på situationen.
Men det er stadig vigtigt at involvere dit barn i klassens trivsel. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det.

Tal med nogen om det, hvis der er noget du bekymrer dig for
Det kan nogle gange lyde nemt at få et godt forældresamarbejde til at fungere, eller at skabe et solidt sammenhold, men i praksis kan det nogle gange være svært alligevel. Det kan være en god ide at bruge de andre forældre i klassen til sparring og dialog.
Hvis du har brug for rådgivning eller sparring omkring en bekymring, der ikke løses bedst i eller omkring klassen kan du kontakte ForældreTelefonen.

SSP til forældre