SSP seminar

SSP seminarerne sætter fokus på konkrete handlemuligheder og værktøjer i arbejdet med kriminalpræventive tematikker.

SSP seminarerne er et årligt tilbagevendende seminar, som har til formål at give udvalgte frontpersonaler og andre vigtige SSP samarbjedspartnere ny viden og indsigt i SSP arbejdet. 

Derudover har SSP seminarerne til hensigt at præsentere ny viden, konkrette handlemuligheder og værktøjer i arbejdet med kriminalpræventive tematikker i skolen eller ude i fritidstilbudene.

I 2018 afholdes SSP seminariet 12.-13. april.

Tilbud til professionelle