2017: Synlig SSP i skolen

I marts inviterede SSP Gladsaxe til 2 dages SSP seminar på Kobæk Strand, hvor der blev præsenteret den nye SSP strategi for Gladsaxe Kommune, samtidig med at der blev givet indblik i nogle af de projekter og tiltag, som SSP ønsker at sætte fokus på for 2016.

Hent programmet for seminaret her

I år var seminarets fokus ”Synlig SSP i skolen”, hvor der fra SSP’s side blev redegjort for det igangværende projekt i social pejling ”Kender du de andre?” samt det kommende kriminalpræventive materiale som skal implementeres i udskolingens UUV. Dette gav anledning til mange gode diskussioner, blandt andet omkring nogle af de udfordringer vi kan møde i implementeringen, samt hvordan vi som SSP kan blive bedre til at sikre forankring af de projekter vi igangsætter i skoleregi.

I den sammenhæng var der særligt 5 punkter som vi skal være opmærksomme på, når der skal igangsættes eller udvikles SSP projekter i skoleregi.

  • Projekterne opnår kun deres fulde potentiale, hvis lærere og pædagoger samarbejder.
  • Projekterne skal skemalægges, med en fast tidsramme for afvikling efter aftale med skolerne.
  • Pædagoger og lærere skal være fleksible med henblik på afvikling af projekterne.
  • Rammerne omkring projekterne skal være tydelige og forankret i ledelsen på skolerne.
  • SSP skal være lydhøre over for revisioner og forslag.

Ud over SSP’s egne fokusområder, blev der inviteret oplægsholdere om henholdsvis motiverende samtale, rygning og digital dannelse. Alle tre oplæg tog udgangspunkt i konkrette handlemuligheder og redskaber i arbejdet med unge og der var massiv opbakning fra alle deltagere omkring denne type praksisnære oplæg.

Seminaret blev afsluttet med et lille orienteringsløb, som gav anledning til at komme med input og ønsker omkring det fremtidige SSP samarbejde. Svarene gav udtryk for at der er stor tilfredshed over, at SSP har anlagt en mere synlig strategi, og der blevet ønsket en yderligere synlighed gennem et decideret ”ydelseskatalog” samt fornyet kontaktliste, så SSP samarbejdspartnere i højere grad kan orientere sig i hvad de kan forvente sig af SSP, samt hvilke aktører der kan kontaktes. Begge ting vil SSP arbejde aktivt på fremadrettet.

    

 

 

SSP seminar