2017: Trivselsfremmende arbejde

30.-31. marts blev årets SSP seminar afholdt på Konventum konferencecenter. Der blev sat fokus på det trivselsfremmende arbejde i Gladsaxe og særligt i skolen.

På seminarets første dag, blev der arbejdet med trivsel for den brede gruppe af unge i Gladsaxe. Fokus var på deltagernes rolle og de forventninger der er til det arbejde der udføres på skoler, i ungemiljøer og mellem murstenene. Og om hvordan SSP konsulenterne kan støtte bedre op om det. Der blev også arbejdet med, hvordan SSP emnerne kan blive introduceret i den understøttende undervisning både gennem den nye SSP læseplan og gennem det undervisningsmateriale der er klar til brug. Endelig blev der sat fokus på dialog gennem en workshop om medborgerskab og demokratiforståelse.

På seminarets anden dag blev blikket vendt mod de udfordringer der opstår, når de unge af den ene eller anden grund har det svært. Først fordybede deltagerne sig i, hvordan man kan bruge sin relation til den unge til det pædagogiske arbejde, og derefter blev blikket vendt mod underretninger - på hvorfor de er vigtige, hvad der sker når en underretning er indgivet og hvorfor de er et vigtigt redskab. Programmet blev afsluttet med et oplæg fra fremtidsfabrikken omkring Generation Z.

Hent programmet her.

Herunder kan du finde slides fra de forskellige oplægsholdere

30. marts
Velkomst v. Søren Nabe-Nielsen, afdelingsleder for Kultur Fritid og Unge
At være SSP-medarbejder v. Peter Bach Bjerregaard, SSP konsulent & Jeanette Vamdrup Jacobsen, SSP konsulent
SSP Læseplan v. Rune Schmidt, SSP konsulent
Undervisningsmateriale v. Rune Schmidt, SSP konsulent
Medborgerskab og demokratiforståelse (samt dialogøvelser & opsamling fra caféøvelse) v. Iman Farah Mehdi, Dialogambassadør og kandidat i kommunikation & Jamil Farah Mehdi, stifter af Mind Mover

31. marts
At sætte relationen på spil v. Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder af pædagoguddannelsen, USCJ Roskilde
Når børn og unge mistrives (og case om Mathias) v. Camilla Vindfeldt, teamleder i familieafdelingen
Generation Z v. Tanja Hall, generationsforsker og co-founder af Fremtidsfabrikken.

SSP seminar