Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Hvis du som borger eller professionel har bekymring for, mistanke om eller konkret viden om, at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb skal du kontakte Familieafdelingen.

Gladsaxe Kommune har endvidere en tværfagligt sammensat specialistgruppe, som kan give råd om, hvad der kan og skal gøres, når medarbejdere i kommunen er bekymrede for, har mistanke om eller konkret viden om, at et barn eller en ung bliver krænket seksuelt.

Specialistgruppen har udarbejdet ’Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge’, som alle kommunens ansatte arbejder ud fra.

Bekymring

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Der er ingen konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om en stærk mistanke.

Mistanke

En mistanke er mere end blot en bekymring. Mistanken handler om mere konkrete forhold. Det kan for eksempel være barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted eller oplysninger, man har fået på anden vis.

Konkret viden

Konkret viden er den faktiske viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet eller den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner.

Bekymring for børn og unge