Underret om din bekymring for børn eller unge under 18 år

Du har som borger pligt til at underrette Gladsaxe Kommune, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, vold, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges udvikling eller trivsel.

Du har som borger også pligt til at underrette Gladsaxe Kommune, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Hvordan underretter du?

Borgere kan underrette skriftligt, telefonisk eller ved personligt fremmøde. Du har som borger mulighed for at underrette anonymt. Ønsker du at være anonym, skal du aldrig oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data, der kan identificere dig. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

Skriftlige underretninger skal udfyldes via skemaet Underretning efter servicelovens §§ 153, 153a og 154

Mundtlige underretninger kan ske på tlf.: 39 57 54 10 eller ved fremmøde i Familieafdelingen, Rådhus Alle, Bygning G, 2860 Søborg.

Hvis der opstår en akut bekymring uden for Familieafdelingens åbningstid kan du kontakte Vestegnens politi på telefon 43 86 14 48. Politiet vil herefter tage kontakt til Den sociale døgnvagt, som vil undersøge din bekymring nærmere.

Hvordan reagerer Familieafdelingen på din underretning?

Der skal ske en vurdering af alle indkomne underretninger inden for 24 timer.

Familieafdelingen benytter sig af en daglig vagtordning, der modtager underretninger. Det er vagten, der vurderer, om underretningen kræver akut handling, eller om det kan afvente ordinær sagsbehandling.

Underretninger, der modtages på mail, tjekkes alle ugens 7 dage af vagten, der vurderer underretningens indhold. Familieafdelingen fremsender kvitteringsbrev hurtigst muligt og senest 6 dage efter modtagelse af en underretning. Kvitteringsbrevet er en bekræftelse på, at Familieafdelingen har modtaget underretningen.

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Bekymring for børn og unge