Søskendegruppe

Familie- og Ungecentret tilbyder et gruppeforløb til søskende til børn med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Børn og unge med funktionsnedsættelse

Familier med børn under 18 år, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller varig lidelse, har forskellige muligheder for at få støtte.

Læs mere

Sofieskolen

Sofieskolen tilbyder børnehave, skole, fritidsordning og boafdeling for børn og unge med autisme. Børn optages fra 2-3 års alderen op til 18 år. Sofieskolen arbejder med at give børnene mulighed for en optimal udvikling, ved at sikre en høj grad af sammenhæng og helhed for det enkelte barn.

Læs mere

Skolen ved Radiomarken

Skolen ved Radiomarken er Gladsaxe Kommunes dagbehandlingstilbud til børn i alderen 10 til 16 år.

Læs mere

Bakkeskolen

Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme, som samtidig har moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Skolen er et helhedstilbud, hvor skole og fritidshjem er samordnet som en fælles indsats.

Læs mere
Støtte til familier, børn og unge