Børn og unge med funktionsnedsættelse

Familier med børn under 18 år, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller varig lidelse, har forskellige muligheder for at få støtte.

Dækning af merudgifter

Hvem kan få hjælpen? Du kan få dækket nødvendige merudgifter, hvis du har et barn med nedsat funktionsevne, som bor og bliver forsørget i hjemmet. Det betyder, at barnet skal bo hos jer som forældre eller hos andre pårørende. Hvis dit barn er anbragt uden for eget hjem, f.eks. i familiepleje eller på en døgninstitution, kan du ikke modtage merudgiftsydelse. Selvom dit barn har nedsat funktionsevne, er det ikke sikkert, at du er berettiget til dækning af merudgifter. Du kan få dækket nødvendige merudgifter, som du har i forbindelse med dit barns forsørgelse, når dit barn har en:

- betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
- indgribende kronisk lidelse eller
- indgribende langvarig lidelse.

Merudgiften skal være en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, og dine samlede merudgifter skal overstige minimumsgrænsen på 4.848 kr. pr. år (2018).

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvem kan få hjælpen?

Du har mulighed for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til at passe dit barn, hvis:

- dit barn er under 18 år og har en nedsat funktionsevne eller en alvorlig lidelse, og
- det er nødvendigt, at du passer barnet og derfor ikke kan arbejde som hidtil.

Du eller barnets anden forælder kan være berettiget, også selv om I ikke lever sammen. Andre nærtstående, som barnet bor sammen med, kan også komme i betragtning.

Hent pjecen

Pjecen informerer forældre
til børn/unge med handicap om
modtagelsen i Gladsaxe Kommunes
Specialrådgivning.

Modtagelse af familier i specialrådgivningen

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Børn og unge med særlige behov