Skolen ved Radiomarken

Om Skolen

Skolen ved Radiomarken er Gladsaxe Kommunes dagbehandlingstilbud til børn i alderen 10 til 16 år. Skolen er et undervisnings- og behandlingstilbud til normaltbegavede børn, der af forskellige årsager ikke kan gå i den almindelige folkeskole.

På skolen er der plads til 18 elever, der er fordelt på to afdelinger. Personalet består af i alt 8 lærere og socialpædagoger og en husfaglig medarbejder.

Undervisningen

På Skolen ved Radiomarken undervises i Folkeskolens fagrække. Undervisningen tilrettelægges således, at den understøtter den enkelte elevs aktuelle behov. Eleverne møder dagligt 8.30 til 14.30. Læringen foregår hele dagen. Vi betragter således også spisesituationer og frikvarterer som vigtige dele af læringen.

Vi følger Gladsaxeskolernes ferieplan.

Radiomarken arbejder tæt sammen med Familieafdelingen, PPR, Sundhedsplejen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Værdier i det pædagogiske læringsmiljø er:

  • At alle elever har ressourcer
  • At eleven på sigt skal deltage i skole-, uddannelses og fritidstilbud inden for   almenområdet
  • At alle elever har et ansvar i forhold til egne handlinger
  • At eleven opnår faglige og sociale succeser

Visitation

Familieafdelingen, i samarbejde med PPR, visiterer eleverne til Radiomarken.

Initiativet til en indstilling kan komme fra forældre, lærere, skoleledere, PPR eller Familieafdelingen.

Beliggenhed og transport

Skolen ligger på Bagsværdvej 138 tæt ved naturskønne omgivelser. Vi har Hareskoven, Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Furesø som naboer.

Der er gode muligheder for offentlig transport eller cykel til Radiomarken.

Kontakt

Skolen ved Radiomarken

Bagsværdvej 138A
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 31 60
skolenpaaradiomarken@gladsaxe.dk

Børn og unge med særlige behov