Søskendegruppe

Familiecentret tilbyder et gruppeforløb til søskende til børn med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Børn, som har en søskende med funktionsnedsættelser og diagnoser, er ofte alene med deres oplevelser af, hvordan hverdagen er. De kan opleve deres familie anderledes i forhold til deres venner og måske gå og gemme på bekymringer.

Familiecentret tilbyder et gruppeforløb til søskende til børn med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet er at møde andre børn, der også har en søskende med særlige udfordringer.

Børnene, som deltager i gruppen, har forskellig alder. Det giver mulighed for at dele erfaringer, glæder, sorger og give gode råd til hinanden.  

Der starter grupper op forår og efterår. Forløbet varer 10 uger og foregår om eftermiddagen. Forældrene deltager to gange - midtvejs og til slut i forløbet. Der vil være to voksne gruppeledere med hver gang. De er uddannet familiekonsulenter.

Hvis du er interesseret i et gruppetilbud, skal du kontakte Familieafdelingen, da det kræver en henvisning.

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Børn og unge med særlige behov