Bokollegiet Pilegården

Bokollegiet Pilegården Pilegården er et kollegielignende opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, der anbringes uden for hjemmet.

Hvem bor her?

Målgruppen er unge mellem 15 og 23 år, der har brug for støtte til botræning, selvstændiggørelse og fastholdelse af uddannelse eller beskæftigelse. Pilegården har plads til ni unge, der alle har deres eget værelse. Pilegårdens beboere betaler husleje og står selv for de daglige udgifter. De unge, der bor på Pilegården, får støtte og hjælp til at kunne forsørge sig selv og have en selvstændig tilværelse i egen bolig. I nogle tilfælde arbejdes der med, at den unge skal tilbage og bo hos sin familie.

Pilegårdens indsats har to kerneområder:

  1. Botræning 

Du får støtte og hjælp til at tage ansvar for og leve op til de krav, der stilles i forhold til et liv i egen bolig. Det sker gennem socialpædagogisk støtte og praktisk pædagogisk vejledning, herunder samtaler. Der er fokus på din individuelle udvikling, ressourcer og udfordringer, herunder sociale kompetencer, økonomi, husholdning, hverdagsrutiner, egen hygiejne, kontakt til det offentlige samt relationer til familie og netværk.   

  2. Uddannelse og beskæftigelse

Som beboer på Pilegåreden skal du være indstillet på at indgå i uddannelse eller beskæftigelse eller forberedelse til dette. Pilegården arbejder målrettet med at motivere til og fastholde din opstart på og tilknytning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet.  Pilegården søger, sammen med dig, en dialog med uddannelsessteder, UU-vejledere, Ungeenheden og andre relevante samarbejdspartnere i dit netværk. Således støtter vi dig bedst muligt på uddannelsesstedet, arbejdspladsen og i det civile liv, og på denne måde ønsker vi at sikrer din generelle læring, trivsel og udvikling.

Pilegårdens ønske er at engagere dig i at skabe en forandring i eget liv. Vi følger løbende op på denne forandring sammen med dig via daglig dialog, faste udviklingssamtaler og Feedback Informed Treatment (FIT).    

Hvordan kommer du i kontakt med Pilegården?

En anbringelse på Pilegården sker efter henvisning fra Familieafdelingen. Du vil altid inden en indflytning på Pilegården, blive inviteret på besøg først, hvor du sammen med din rådgiver i Familieafdelingen og evt. familie eller andet netværk, vil høre nærmere om Pilegården og det vi kan gøre for at støtte dig bedst muligt.

Kontakt

Pilegården

Gladsaxe Møllevej 65
2860 Søborg
Telefon: 39 57 10 53
pilegaarden@gladsaxe.dk

Støtte til familier, børn og unge