Familiebehandling i Familiecentret

Familiecentret tilbyder familiebehandling i samarbejde med jeres rådgiver i Familieafdelingen eller Ungeenheden.

Du/I kan få hjælp til mange forskellige slags vanskeligheder i familien f.eks.:

  • Udfordringer i forbindelse med børneopdragelse
  • Konflikter i forbindelse med skilsmisse og samvær
  • Udfordringer i sammenbragte familier
  • Børn og unge der ikke trives i hjemmet, dagtilbud, skole eller uddannelse
  • Krise/tab
  • Vold
  • Selvskadende adfærd

Gladsaxe Familiecentret arbejder forebyggende og ud fra en idé om, at ethvert problem i en familie løses i samarbejde med hele familien. Vores mål er at møde dig/ jer i øjenhøjde og tilbyde så præcis og passende hjælp som muligt.

Vi bruger FIT (Feedback Informed Treatment) som er et dialog- og effektmålingsværktøj.

Alle konsulenter i Gladsaxe Familiecentret har relevante uddannelser, som f.eks. pædagog, socialrådgiver eller psykolog, med efteruddannelse indenfor familiebehandling.

Vi hjælper dig og din familie via samtaler eller praktiske aktiviteter, hvor I kan få nye idéer og udviklingsmuligheder for jeres familie.  Vi samarbejder også gerne med både skoler og institutioner.

Et henvist forløb i Gladsaxe Familiecenter varer som udgangspunkt 6 måneder og tilrettelægges i samråd med jer og jeres familierådgiver.

Du/I er velkommen til at kontakte os for yderligere information på telefon 39574900

Kontakt Familieafdelingen hvis du har spørgsmål vedrørende familiebehandling.

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Familiebehandling